B1 Vào nút trợ năng để mở khóa chế độ xoay màn hình

B2 Quay màn hình điện thoại ra nằm ngang

B3 Vào Safari bấm BIGCOM.VIP

B4 Nhìn lên trên góc phải, bấm vào biểu tượng đầu tiên có hình mũi tên;

 

B5 Xuống dòng thứ 2 và chọn "Thêm vào MH chính"

 

B6 Các bạn bấm "Thêm"

Như vậy, ngoài màn hình chính, đã có biểu tượng BIGCOM.VIP. Lần sau để chơi game các bạn chỉ việc bấm vào biểu tượng này là được.

 

Video hướng dẫn: 

https://youtu.be/49LV-j_x6Bk